Vulvar İntraepitelial Neoplazilerlerde ( VIN ) Prognoz: Tekrar Etme Sıklığı ve Vulva Kanseri Gelişme Süreci

Vulvar İntraepitelial Neoplazilerlerde ( VIN ) Prognoz: Tekrar Etme Sıklığı ve Vulva Kanseri Gelişme Süreci

Vulvar İntraepitelial Neoplazilerlerde ( VIN ) Prognoz: Tekrar Etme Sıklığı ve Vulva Kanseri Gelişme Süreci

VIN Saptandı, Size Ameliyat Falan Dediler. “Olmuyorum işte, Batsın bu dünya” dediniz Ne olur? 🙂 Vulvar İntraepitelial Neoplazilerlerde ( VIN ) Prognoz: Vulva Kanseri Gelişmesi ve Tekrar Etme Sıklığı VIN lerin prognozunun değerlendirilmesi açısından açık ara en önemli akademik çalışma van Seters ve ark.ları tarafından 2005 yılında Gyn. Oncology’de yayınlanan araştırmadır. Bu çalışmada yayınlanmış çalışmalar değerlendirilmiş ve toplam 3322 olguyu incelenmiştir. (van Seters M., van Beurden M., de Craen A.J. Is the assumed natural history of vulvar intraepithelial neoplasia III based on enough evidence? A systematic review of 3322 published patients. Gynecol Oncol. 2005;97: 645.) VIN ler ile ilgili bölümde sınıflandırılmaları ile ilgili kısımı okuyabilirseniz sevinirim. Biliyorsunuz VIN’leri 2 ana grup altında inceliyorduk: 1.HPV ile ilişkili olan sıradan VİN (Andiferansiye) ve Farklılaşmış (Diferansiye) VIN. HPV ile ilişkili olan VIN’ler sıklıkla genç kadınlarda görülmektedir. Kansere ilerleme sıklıkları % 4 -6 arasında değişmektedir. Vulva kanseri gelişmesi bu yayında ortalama 4 yıl olarak bildirilmiştir. Oysa HPV ile ilişkili olmayan altında liken simpleks gibi lezyonlar olan ve sıklıkla menopozda daha yaşlı kadınlarda görülen farklılaşmış (differantiated) VIN olgularında kansere ilerleme sıklığı %33 civarındadır ve daha hızlı tümör gelişmektedir. VIN 3 olgularının %6.5 oranında invazif vulva kanseri geliştiği gösterilmiştir. Dolayısıyla takipleri çok önemlidir. VIN’lerde Nüks Olasılığı Vulvar epitelial neoplazi (VIN) uygulanan tedaviye bakmaksızın nüks ihtimali yüksek hastalıktır. Her 3 VIN olgusundan birinde nüks görülmektedir. Ancak bazı durumlar nüks sıklığını arttırmaktadır. Tedavi sonrası hastalığın tekrar etmesi birkaç faktöre bağlıdır:

  1. Hastalığın tekrarında en önemli etken cerrahi sınırların pozitif ya da negatif olması yani yapılan cerrahidir.
  2. Lezyonun birçok odakta olması
  3. Hastanın sigara içmesi
  4. Hastanın bağışıklık baskılayıcı ilaç kullanması

Vulvar Intraepitelial Neoplazi (VIN) Olgularında Tedavi için tıklayınız.

Vulvar Vestibulitis Sendromu (VVS) tanı ve tedavisinde neler yapılır? – Süleyman Engin Akhan için tıklayınız.

 

 

22 Ağustos 2016 tarihinde Prof. Dr. Süleyman Engin Akhan tarafından yayınlanmış ve 20 Aralık 2018 tarihinde de son güncelleme yapılmıştır.

Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Prognosis in Vulvar Intraepithelial Neoplasia (VIN): Recurrence Frequency and Vulva Cancer Development Process

Prognosis in Vulvar Intraepithelial Neoplasia (VIN): Recurrence Frequency and Vulva Cancer Development Process

VIN is detected, they told you to have operation and you said “No, hell with the world”, what happens? 🙂

Prognosis In Vulvar Intraepithelial Neoplasia (VIN): Vulva Cancer Development and Recurrence Frequency

The most important study by far regarding the assessment of the prognosis of VIN is the research published by van Seters et al. in 2005 in Gyn. Oncology. In this study the published studies were evaluated and total of 3322 cases were examined (van Seters M., van Beurden M., de Craen A.J. Is the assumed natural history of vulvar intraepithelial neoplasia III based on enough evidence? A systematic review of 3322 published patients. Gynecol Oncol. 2005;97: 645).

). If you may read the section about their classification in the part related to VIN, I would be glad. You know that we are examining the VIN in 2 main groups: 1. HPV related ordinary VIN (Undifferentiated) and Differentiated VIN. HPV related VIN is seen frequently in young women.

Their frequency of developing a cancer changes between 4 to 6%. Vulva cancer development is indicated as 4 years in this publication.

However, in non HPV related differentiated VIN cases that have lesions like lichen simplex at the base and seen frequently in older women in menopause, frequency of developing to a cancer is around 33% and tumor develops faster.

It is shown that VIN 3 cases develop invasive vulva cancer in a ratio of 6.5%. Thus their follow up is very important.

Relapse Probability in VIN

Vulvar epithelial neoplasia (VIN) is a disease with high rate of relapse regardless of the treatment applied. 1 in every 3 VIN case relapse is seen. However some conditions increase the relapse frequency.

Relapse of the illness after treatment depends on several factors:

  1. The most important factor in relapse of the illness is whether the margins are positive or negative, i.e. surgery.
  2. Lesion being on several foci
  3. Smoking
  4. Usage of immunosuppressor drugs

22 Ağustos 2016 tarihinde Prof. Dr. Süleyman Engin Akhan tarafından yayınlanmış ve 19 Kasım 2018 tarihinde de son güncelleme yapılmıştır.

Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir