Gebe Kadında VIN Yönetimi, Tedavisi

Gebe Kadında VIN Yönetimi, Tedavisi

Gebe Kadında VIN Yönetimi, Tedavisi

Gebe Kadında VIN Yönetimi Gebe kadında VIN özellikle VIN 3 saptanması son derece nadir bir durumdur ve aslında ciddi problem yaratacak bir konu da değildir. Bunun nedeni gebeliğin prognozunu çok yaygın ve vulva karsinomu ile beraber olmadığı sürece, ki gebelerin ortalama yaşı düşünüldüğünde bunun olma ihtimali son derece düşük, etkilememesidir. Gebede VIN tanısı sıklıkla genital siğilleri olan gebede vulvar kolposkopi yapıldığında alınan biyopsiler ile konulur. Özellikle VIN 3 saptandığın da gebe kadının yönetiminde 2 yol izlenebilir: 1.       Cerrahi Tedavi: Lokal olarak VIN 3 saptanan bölge çıkartılır ya da koter / lazer ile ablate edilebilir, “yakılabilir”. Ablasyon işlemi lezyon çok yaygın olmadığı sürece lokal anestezi ile rahatlıkla yapılabilir ve çocuk üzerinde etkisi olmayacaktır. Özellikle gebeliğin 2. Trimesterinde (2. 3 ayında) rahatlıkla uygulanır. 2.       Beklenebilir. Gebelik ve genital siğil yazımızı bu sitede okuyabilirseniz gebe kadında bağışıklık sisteminin fizyolojik yani normal olarak neden düştüğünü ve siğil oluşumunun bu durumda nasıl etkilendiğini daha iyi anlayabilirsiniz. Aynı şekilde VIN’de gebeliğin kendi fizyolojisi içinde bağışıklık sisteminni baskılanması ile ortaya çıkmış olabilir. Doğum sonrası kendiliğinden geçebilir. Gebeliğin son aylarında lezyonun saptanması durumunda doğumu beklemek oldukça akılcıl bir yaklaşım olabilir. Ancak bu durumda kadının vaginal doğum yapması hele  VIN 3 lezyonuna siğiller de eşlik ediyor ise önerilmez. Altını çizmemiz gereken diğer önemli nokta; Gebelerde medikal, tıbbi tedavilerin asla uygulanmamasıdır. Imikamol, 5-fluorourasil gibi ajanlar bebekte anormalliklere neden olur. Dolayısıyla kullanımları kesinlikle yasaktır.


Vulva Kanseri, Tanı/Tedavi ve HPV için tıklayınız.

Kadında Cinsel Ağrı Vulvar Vestibulitis Sendromu 2008-1 – Prof. Dr. Süleyman Engin Akhan için tıklayınız.

22 Ağustos 2016 tarihinde Prof. Dr. Süleyman Engin Akhan tarafından yayınlanmış ve 20 Aralık 2018 tarihinde de son güncelleme yapılmıştır.

Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

VIN Management and Treatment in Pregnant Women

VIN Management and Treatment in Pregnant Women

VIN Management and Treatment in Pregnant Women

VIN Management in Pregnant Women. In pregnant women, especially detection of VIN 3 is a very rare condition and in fact is not an issue to create serious problems. The reason is if the prognosis of the pregnancy is extensive and together with the vulva carcinoma, given the average rate of the pregnant women this is highly unlikely, it does not affect it.

In the pregnant woman VIN diagnosis is generally set by the biopsies taken when vulvar colposcopy is made due to the genital warts. Especially when VIN 3 is detected there can be 2 ways to direct the pregnant woman:

1.       Surgical treatment: The region detected with VIN 3 is removed locally or it can be ablated with cautery /laser, can be “incinerated”. Ablation operation can be easily performed with local anesthesia as long as the lesion is not widespread and it shall have no effect on the child. It is applied especially in the 2nd trimester o the pregnancy.

2.       2. Waiting. If you may read the text on pregnancy and genital warts on this site you can see why the immune system is weakened physiologically, i.e. normally, in the pregnant women and how the wart formation is affected of this condition. In the same way VIN can surface due to physiological weakening of the immune system in the normal progress of pregnancy.

In case the lesion is detected in the later months of the pregnancy, waiting for the delivery is a very rational approach. However in this case, vaginal delivery is not recommended, especially if warts are present together with the VIN 3 lesion.

Another point to emphasize is that in pregnant woman medical treatments are never applied. Agents like Imikamol, 5-fluorourasil causes abnormalities in baby. Thus it is absolutely forbidden to use.

22 Ağustos 2016 tarihinde Prof. Dr. Süleyman Engin Akhan tarafından yayınlanmış ve 19 Kasım 2018 tarihinde de son güncelleme yapılmıştır.

Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir