Vulvar Intraepitelial Neoplazi (VIN) Olgularında Tedavi

Vulvar Intraepitelial Neoplazi (VIN) Olgularında Tedavi

Vulvar Intraepitelial Neoplazi (VIN) Olgularında Tedavi

 A.      Cerrahi: VIN tedavisinde ideal olan cerrahi olarak o bölgenin çıkartılmasıdır. Böylece nükslerinde önüne büyük ölçüde geçilmiş olur. Ancak özellikle HPV ile bağlantılı olan tipik VIN hastalarında sıklıkla lezyonlar birkaç odakta saptanır hatta kimi zaman çok geniş bir alan da yer alır. Bu durumda hastaya uygulanacak cerrahi yöntemin seçimi son derece önemlidir. Bu amaçla 3 farklı yöntem uygulanabilir: 1.       Lezyonun geniş olarak lokal çıkartılması, “Lokal Geniş Eksizyon”: Lezyon anestezi altında kolposkopi ve %5 asetik asit uygulaması sonrası iyice değerlendirilip sonrasında etrafında 1cm temiz alan kalacak genişlikte çıkartılmasına “Lokal Geniş Eksizyon” adı verilir. İşlem koter, bistüri ve lazer ile yapılabilir sonuçlar açısından fark yoktur. Nüks açısından farklı yayınlarda %10-20 arasında verilen rakamlar vardır. Nüks oranını etkileyen pek çok faktör içinde özellikle sigara ve devam eden HPV bulaşı en önemli belirleyicilerdir. (van Seters M, van Beurden M, de Craen AJ. Is the assumed natural history of vulvar intraepithelial neoplasia III based on enough evidence? A systematic review of 3322 published patients. Gynecol Oncol 2005; 97:645.) (DeSimone CP, Crisp MP, Ueland FR, et al. Concordance of gross surgical and final fixed margins in vulvar intraepithelial neoplasia 3 and vulvar cancer. J Reprod Med 2006; 51:617.) 2.       Simple Vulvektomi (Basit Vulvektomi) ve Skinning Vulvektomi (Yüzeyel Vulvektomi): Vulvektomi vulvanın “çıkartılması işlemidir. İş “vulvektomi” kavramına kadar gelmiş ise, bizim tercihimiz yıllar içinde “Skinning vulvectomy” oldu. Her ikisinde de kozmetik sorunlar az ya da çok mutlaka olur. Nüks olasılığı her zaman bulunduğu için “Skinning vulvectomy”i tercih ediyoruz, nispeten daha az kozmetik soruna neden oluyor. Bu tercihte zaten adından da anlaşılacağı gibi yüzeyel biçimde lezyonun olduğu vulva bölgesinin epitel dokusu çıkartılır. Yaygın lezyonları olan ya da defalarca lokal eksizyon / ablasyon yapılmasına rağmen nüks eden hastalarda tercih edilir.   B.       Ablasyon: Ablasyon denildiğinde batı literatüründe lazer ablasyondan bahsedilir. Bundan bahsedilmesinin nedeni ise laser kullanırken ablate edilen yani haraplanan dokunun derinliği kullanılan alet üzerinden ayarlanabilir. Normalde 1mm derinlik hem VIN lezyonlarını ortaan kaldırmak hem de tüy köklerini yakmamak adına yeterlidir. Ancak Şayet eliniz alışkın ise koter kullanarak da bu mesafeyi koruyarak “ablasyon” yapabilirsiniz. Lazer hem pahalı hem de kimi zaman vulvada özellikle vestibulum dediğimiz vagina girişinde kullanıldığında ilişki sırasında ağrıya neden olabilmektedir. Skinning vulvektomiye göre kozmetik açıdan kesinlikle üstündür. C.       Medikal Tedaviler: 1.       İmikamol (Türkiye de Aldara adı ile satılmaktadır): Anti viral ve anti tümöraldir. Ancak cilde karşı son derece iritandır. Hasta kullanırken normal dokuya çok dikkat etmelidir. Uygulandığında tedavi başarısı %51 civarında tam, %25 civarında kısmi cevap oranındadır. (Penna C, Fallani MG, Fambrini M, et al. CO2 laser surgery for vulvar intraepithelial neoplasia. Excisional, destructive and combined techniques. J Reprod Med 2002; 47:913.) 2.       5-Fluorourasil: Topikal olarak 5 Fluorourasil uygulanması ciddi tedavi edici özelliği sahiptir. %75 oranında iyileşme sağladığı bildirilmektedir. Ancak yan etkileri son derece fazladır. Bu nedenle hastalar tarafından kullanımı kısıtlıdır. Bu noktada bir konuyu netleştirmekte fayda var. VIN tedavisinde uygulanan medikal tedavilerin hiç biri bu makalenin yazıldığı tarihte (Ağustos 2016) FDA onayı almamıştır! Ve özellikle lokal uygulanan bölgedeki normal ciltte ciddi yan etkiler yapma potansiyeline sahiptirler. Dolayısıyla etkin tedavi cerrahidir. D.      Kombine Tedaviler: özellikle immün sistemi baskılanmış oldularda sürekli cerrahi müdehale yapmamak adına cerrahi + medikal tedaviler jinekolog onkologun tecrübesi ve takibi çerçevesinde uygulanabilir.


Vulvar Vestibulitis Sendromu (VVS) nedir? Sebepleri nelerdir? – Prof. Dr. Süleyman Engin Akhan için tıklayınız.

VIN Olgularında Klinik Belirtiler ve Tanı için Kullanılan Testler için tıklayınız.

 

 

22 Ağustos 2016 tarihinde Prof. Dr. Süleyman Engin Akhan tarafından yayınlanmış ve 20 Aralık 2018 tarihinde de son güncelleme yapılmıştır.

Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir