Variables Needed to be Known for Ideal Treatment of Cervical Cancer

Variables Needed to be Known for Ideal Treatment of Cervical Cancer

Many variables affects the gynecologist oncologist’s, radiation oncologist’s and medical oncologist’s shaping of the treatment of the patient. We can list under two main headings as variables of the patient and of the illness:
1: Variables of the patient:

a. Patient desiring pregnancy: Especially in Stage I cases if the patient wants to have a child the womb can be preserved. I have explained in detail how it can be protected and which surgeries can be applied in the (Treatment) section related to the subject. However what needs to be stressed is that when the patient has a pregnancy desire and if the tumor type and phase is proper the patient method completely changes.

b. The physical condition of the patient. It is extremely important. What it is meant by the physical condition is whether problems like heart disease or respiratory diseases or diabetes that shall increase the risks immensely of a long, high bleeding risk surgery. Another important physical condition is the weight of the patient.

c. Weight of the patient: Especially when decision of Type III Radical hysterectomy i.e. surgery is taken the weight of the patient is very important. The issue the patient with cervical cancer and their relatives consider is whether the surgery shall be done or not. However, when it is early stage (Stage I and II) cervical cancer Radiotherapy and radical surgery does not differ for the survival of the patient. Thus patient being morbid obese is a factor increasing risks including laparoscopic surgery. When deciding, the weight becomes an important parameter. Thus, the weight is a problem for this surgery.

d. Whether the patient is sexually active: In Stage 1 and 2 cervical cancer cases, when patient is sexually active and is fit for surgery physically the surgery is preferred. The fundamental reason for this that the radiotherapy causes shortening of the vagina.

e. Finally, the most subjective factor is the request of the patient. This is important because the duty of us, doctors, is to explain to the patient how the treatment shall be shaped in an understandable way as accurate and indifferent. The patient should decide in line with the information. Sometimes patients that can receive surgery or radiotherapy abstain from such a big surgery they may prefer radiotherapy.

2. Things to be known about the illness:

a. Stage of illness: The stage of illness is very important for shaping the treatment. After Stage IB2 classical treatment is to apply radiotherapy and chemotherapy to the patient. However the staging of the cervical cancer is still a clinical staging. It means that staging is done according to the diameter of the tumor and retention of the parametriums at the gynecological examination. Today magnetic resonance imaging (MRI) and positron emission tomography (PET-BT) are used together to understand better whether there is a tumor at superior sections of the abdomen and whether there is lymph node retention. However staging is still clinical. Thus PET-CT and MR application is extremely important.

b. Grade of the Tumor: the grade of the cancer cells is based on microscopic assessment. The pathologist examines the disruption of the cancerous cells of the patient under microscope. If this disruption is light its grade 1 and if its heavy then it is grade 3, if it is in between it is called grade 2. In grade 1 tumors cancer cell looks like the original tissue of the patient. However in grade 3 tumors it does not look like it at all. As the similarity increases the well progress of the illness and the rate of responding to the treatment increases.

HPV Virüsü

c. Whereas in the tumor removed after surgery the diameter of the tumor, whether there is lymphovascular invasion and most importantly whether there are tumors on the lymph nodes removed surgically are extremely important.

d. Again, whether the parametriums have retention or not after surgery is very important. Because in such a case if there is a tumor at the margin of the tissue removed surgically additional radiotherapy (or chemotherapy and radiotherapy) is required.

06 Eylül 2017 tarihinde Prof. Dr. Süleyman Engin Akhan tarafından yayınlanmış ve 16 Kasım 2018 tarihinde de son güncelleme yapılmıştır.

Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Rahim Ağzı Kanserinin İdeal Tedavisi İçin Bilinmesi Gereken Değişkenler

Rahim Ağzı Kanserinin İdeal Tedavisi İçin Bilinmesi Gereken Değişkenler

Rahim Ağzı Kanserinin (Serviks Kanserinin) İdeal Tedavisi İçin Bilinmesi Gereken Değişkenler Pek çok değişken jinekolog onkolog, radyasyon onkoloğu ve medikal onkolog’un hastanın tedavisini şekillendirmelerini etkiler. Bunları hastaya ve hastalığa ait değişkenler olarak iki ana başlık altında sıralayabiliriz: 1. Hastaya ait değişkenler: a. Hastanın gebelik istemesi: Özellikle Evre I olgularda hasta çocuk sahibi olmak istiyor ise rahim korunabilir. Nasıl korunacağı ve hangi cerrahilerin uygulanabileceği konu ile ilgili (Tedavi) bölümde çok detaylı anlattım. Ancak vurgulanması gereken hasanın gebelik talebi olması durumunda ve tümörün tipi evresi müsait ise hasta yönetimi tamamen değişir. b. Hastanın fiziki durumu. Son derece önemlidir. Fiziki durumdan kasıt kalp rahatsızlığı ya da uzun, kanama riski yüksek bir ameliyatın risklerini iyice arttıran solunum sistemi hastalığı ya da diabet gibi sorunlarının olup olmaması son derece önemlidir. Diğer önemli bir fiziki durum kilodur. c. Hastanın kilosu: Özellikle Tip III Radikal histerektomi yani ameliyat kararı alınırken hastanın kilosu çok önemlidir. Rahim ağzı kanseri olan hasta ve yakınlarının en çok üzerinde durdukları konu hastanın ameliyat olup olamayacağıdır. Oysa söz konusu erken evre (Evre I ve II) serviks kanseri olduğunda ışın tedavisi (Radyoterapi) ve radikal cerrahinin hasta sağ kalımı açısından farkı yoktur! Dolaysıyla hastanın morbid obes olması laparoskopik cerrahi de dahil riski arttıran bir faktördür. Karar verilirken kilo önemli bir parametre olmaktadır. Dolayısıyla kilo bu ameliyat için problemdir dostlarım. d. Hastanın cinsel aktif olup olmaması: Evre 1 ve 2 rahim ağzı kanseri olgularında hastanın cinsel aktif olması ve fizik olarak cerrahi yapılabilecek durumda olması durumunda cerrahi tercih edilir. Bunun temel nedeni radyoterapinin vajinada kısalmaya neden olmasıdır. e. Son olarak en sübjektif etken hastanın talebidir. Bu önemli zira biz doktorların görevi; hastaya doğru ve tarafsız olarak uygun, anlaşılır bir dille tedavinin nasıl şekilleneceğini anlatmaktır. Hasta bu bilgiler doğrultusunda karar vermelidir. Kimi zaman ameliyat ya da radyoterapi uygulanabilecek hastalar böylesi büyük bir cerrahiden çekindikleri için radyoterapiyi tercih edebilirler ya da 2. Hastalık hakkında bilinmesi gerekenler: a. Hastalığın evresi: Hastalığın evresi tedavinin şekillenmesi açısından son derece önemlidir. Evre IB2 sonrası klasik tedavi hastaya radyoterapi ve kemoterapi uygulanmasıdır. Ancak serviks kanserinin evrelemesi hala klinik evrelemedir. Yani jinekolojik muayene de tümörün çapı ve parametriumların tutulma durumuna göre evreleme yapılır. Günümüzde manyetik rezonans görüntüleme (MRI) ve pozitron emisyon tomografisi (PET-BT) beraberce kullanılarak evreleme özellikle karın üst bölgelerinde tümör olup olmadığı, lenf nodu tutulumu olup olmadığı daha net anlaşılmaktadır. Ancak evreleme hala kliniktir. Dolayısıyla PET-CT ve MR çekilmesi son derece önemlidir. b. Tümörün “Grade”i: Kanser hücrelerinin “grade”i mikroskobik değerlendirmeye dayanır. Patolog mikroskop altında hastanın kanserli hücrelerindeki bozulmayı inceler. Bu bozulma hafif ise grade 1, ağır ise grade 3 şayet ikisinin arasında ise grade 2 ifadesini kullanır. Grade 1 tümörlerde kanser hücresi hastaya ait orijinal dokuya çok benzer. Oysa grade 3 tümörde neredeyse hiç benzemez. Benzerlik artıkça hastalığın iyi seyretme ve Rahim ağzı kanseri tedaviye cevap verme oranı artar.

HPV Virüsü

c. Ameliyat sonrası çıkartılan tümörde ise; Tümörün çapı, lenfovasküler invazyon olup olmadığı ve en önemlisi cerrahi olarak çıkartılan lenf nodlarında (Düğümlerinde) tümör olup olmadığı son derece önemlidir. d. Yine ameliyat sonrası parametriumların tutulup tutulmadığı çok önemlidir. Zira böyle bir durumda cerrahi olarak çıkarılan dokunun sınırında tümör var ise ek tedavi (Işın ya da kemoterapi ve ışın tedavileri) şart olur.

 

 

 

 

 


HPV’yi vücuttan atmayı nasıl hızlandırabiliriz? için tıklayınız.

HPV’nin vücuttan temizlenmesini etkileyen faktörler nelerdir? için tıklayınız.

Dr.Süleyman Engin AKHAN, HPV Aşısı hakkında bilgi veriyor. tıklayınız. 

06 Eylül 2017 tarihinde Prof. Dr. Süleyman Engin Akhan tarafından yayınlanmış ve 20 Aralık 2018 tarihinde de son güncelleme yapılmıştır.

Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir