Rahim Ağzı Kanseri (Serviks Kanseri) nin Hücresel Tipleri Nelerdir? Aralarında Ne Fark Vardır?

Rahim Ağzı Kanseri (Serviks Kanseri) nin Hücresel Tipleri Nelerdir? Aralarında Ne Fark Vardır?

Rahim Ağzı Kanseri (Serviks Kanseri) nin Hücresel Tipleri Nelerdir? Aralarında Ne Fark Vardır?

Rahim Ağzı Kanseri (Serviks Kanseri) nin Hücresel Tipleri Nelerdir? Aralarında Ne Fark Vardır? Serviks kanserinin hücresel tipleri dediğimiz de biz “Histopatolojik Tipler”i anlarız. Yani rahim ağzı kanserlerine neden olan farklı hücre tiplerini kastederiz bu terim ile. Aşağıda okuyacağınız veriler UpToDate sitesinden alınmıştır ve ülkemizde görülen rahim ağzı kanseri olgularının farklı bir profil çizmesi için neden olmadığını düşünüyoruz. Ancak yıllar içinde bu hücre tipleri arasında görülme sıklıkları farklılaşmıştır. Rahim ağzı kanserleri içinde en sık görülen hücre tipi “Skuamöz Hücreli Rahim Ağzı Kanseri”dir. Son verilere göre; Tüm serviks kanseri olgularının %69’unda skuamöz hücreli kanser, %25’inde adenokanser, %6 diğer tiplerle oluşan serviks kanserleri görülmektedir. (Ries LAG, Melbert D, Krapcho M, et al. SEER Cancer Statistics Review, 1975-2004. National Cancer Institute; Bethesda 2007.) %6 içinde sıklıkla adenoskuamöz hücreli serviks kanserleri ön planda yer almaktadır. Rahim ağzı kanserlerinde saptanan histopatolojik tipler yani hücre tipleri bizim açımızdan klinik gidişi şekillendiren önemli verilerdir. Birazdan sıralayacağım bilgiler akademik olsa da, kim bilir belki sizin de ilginizi çekebilir. Aralarındaki farklılıkları sıralamak gerekir ise: 1. Skuamöz hücreli servikal kanserlere neden olan HPV tipleri ile diğerleri arasında farklar vardır. Skuamöz hücreli kanserlere neden olan HPV tipleri sırası ile %59 HPV 16, %13 HPV tip 18, %5 HPV Tip 58, %5 HPV Tip 33, %4 HPV Tip 45 pozitiftir. Ancak servikal adenokanser saptanan hastaların tümörlerinde %36 HPV 16, %37 HPV tip 18, %5 HPV Tip 45, %2 HPV Tip 31, %2 HPV Tip 33 pozitifdir. (Li N., Franceschi S., Howell-Jones R. et al. Human papillomavirus type distribution in 30,848 invasive cervical cancers worldwide: Variation by geographical region, histological type and year of publication. Int J Cancer. 2011;128(4):927.) Görüldüğü gibi HPV tip 18 adenokanserler de daha sık görülmektedir. 2. Hücre tipleri kliniği de değiştirmektedir. Rahim ağzının adenokanserlerini erken evre saptamak gerçekten çok zordur. Bunlar dışarıdan görülmeyen ve kimi zaman smear ile de atlanabilen servikal kanalın rahim içine yakın kısmından köken alan tümörlere neden olabilirler. 3. Skuamöz hücreli karsinom ve adenokarsinom arasında uygun tedaviler uygulandığında hastalıksız yaşam süresi ve toplam yaşam süreleri açısından fark bulunmamaktadır. Diğer taraftan özellikle ileri evre adenoskuamöz hücreli rahim ağzı kanserleri prognoz açısından kötüdür! Bu saydıklarımıza ek olarak histopatolojik tiplerde değişmektedir. Örneğin benim asistanlığım da (25 yıl önce anlayacağınız yaşlanmışım 😊) skuamöz hücreli kanser görülme sıklığı %80 iken şimdi bu oran %69 olarak verilmektedir. Rahim ağzı kanseri içinde adenokanser sıklığı giderek artmaktadır. Bu artışın nedenleri konusunda farklı spekülasyonlar söz konusudur. Bence en önemlilerinden biri; skuamöz hücreli rahim ağzı kanserlerinin saptanması özellikle artan tarama yöntemleri sayesinde daha kolay olmakta ama adenokanserler atlanabilmektedir. Üzerinde durulan bir diğer görüş ise HPV tiplerinin farklı varyantlarının ortaya çıkmasıdır. Yani HPV Tip 16 ve 18’in yeni alt tiplerinin daha fazla adenokanser yaptığı ileri sürülmektedir. Uzun dönemde HPV tiplerinin alt gruplarında ortaya çıkan farklılıklar üzerine daha çok çalışma yapılacak gibi duruyor. Ama benim günümüzde geçerli olduğuna inandığım favori görüşüm pap-smear ile adenokanserleri atlama şansımızın fazla olması skuamöz hücreli kanser öncüllerini daha kanser olamadan yakalayıp tedavi etmemizdir. Özetlemek gerekirse rahim ağzı kanseri söz konusu olduğunda en sık görülen hücre tipi skuamöz hücreli kanserdir. En sık rahim ağzı kanserine neden olan HPV tipleri Tip 16 ve 18’dir. Tümörün hücre tipinin (Tümörün histopatolojisi) erken evre serviks kanserlerinde hastanın sağ kalımını uygun tedaviler ile etkilememektedir. İleri serviks kanserinde ise adenoskumöz hücreli kanserlerin prognozu kötüdür. (Grisaru D., Covens A., Chapman B. et al. Does histology influence prognosis in patients with early-stage cervical carcinoma? Cancer. 2001 Dec 15;92(12):2999-3004) (Farley J.H., Hickey K.W., Carlson J.W., Rose G.S. et al. Adenosquamous histology predicts a poor outcome for patients with advanced-stage, but not early-stage, cervical carcinoma. Cancer. 2003 May 1;97(9):2196.)


HPV’yi vücuttan atmayı nasıl hızlandırabiliriz? için tıklayınız.

HPV’nin vücuttan temizlenmesini etkileyen faktörler nelerdir? için tıklayınız.

Dr.Süleyman Engin AKHAN, HPV Aşısı hakkında bilgi veriyor. tıklayınız. 

03 Eylül 2017 tarihinde Prof. Dr. Süleyman Engin Akhan tarafından yayınlanmış ve 20 Aralık 2018 tarihinde de son güncelleme yapılmıştır.

Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir