Frequently Seen Terms :-)

Frequently Seen Terms :-)

I know that the hardest part is to understand the terms we use about your problems. As there is abundant number of smears taken and there are millions of results occurring, it is your right to understand the things written. Thus I tried to create a glossary as best as I can. I believe it shall be developed and this is just the framing.

I hope it will be beneficial. 🙂

HPV= Human Papilloma Virus

Columnar epithelial cell = Columnar epithelial cell = Endometrium, tissue in the womb, is covered with one layer of “columnar” epithelia. This is a gland like epithelia.

Squamous epithelium cell=The tissue cover the vagina and the section of cervix close to the vagina (in fact covering our body). It can be single or multiple layers.

Basal Membrane= Basement membrane= It is the layer at the very bottom of the squamous epithelial or other epithelial cells that provide separation from other tissue layers. If the problematic cells at the cervix pass through this layer we talk about cancer.

Cervical Squamocolumnar junction= Cervical Transformation Zone= RMeeting point of the squamous and columnar epithelia at the cervix. It is rich with metaplasic cells which the HPV loves to infect or settle in.

Cervical Dysplasia= SIt is used for presence of precancerous cells at the epithelia covering the cervix. It is the term used to indicate an equivalent problem with the cervical intraepithelial neoplasia. And you shall read it a lot in this site. It is not cancer. And in fact very few of the dysplasia present in the cervix progress to cancer in ratio.

ASCUS= atypical squamous cells of undetermined significance Al in all, it means cells that are not known. They are defined as atypical inflammation by WHO and I believe it is a more accurate definition. These cells are used to express not only the inflammation that develops linked to the HPV infection but also the cells that can arise in the presence of any cervical infection. Meaning, presence of ASCUS is not a definite proof of HPV.

ASC-H= “atypical squamous cells-cannot exclude high-grade squamous intraepithelial lesion” It is the smear that shows the presence of atypical cells where high grade (CIN 3 and CIN 3) lesions cannot be excluded. It must not be confused with ASCUS. ASC-H presence requires an immediate colposcopy, and even if no lesions are seen in colposcopy the closer monitoring of the patient.

CIN 1: When HPV starts the process causing the change in cells and these abnormal cells arise at the lowest layer of the tissue at cervix then we call this situation cervical intraepithelial neoplasia = CIN 1.

LSIL= “Low Grade Squamous Intraepithelial Lesion” It is the term used instead of CIN 1.

CIN 2 – 3: If the displasic cells caused by HPV have covered 2/3 of the cervix tissue from bottom to top it is called CIN 2, if they have covered all of it then this is called CIN 3.

HSIL= “High Grade Squamous Intraepithelial”. In 2012, in the scope of “LAST” project CIN 2 and CIN 3 are decided to be called jointly as HSIL.

İn situ servikal kanser= In Situ Cervical Cancer= CIS= Today in situ cancer is used in the same meaning of CIN3. When you see the in situ cancer term you should know it means invasive cancer and you can say it is equivalent to CIN 3.

Invasive cervical cancer= Displasic cells passing through the basal membrane to the lower layers of the cervix, i.e. become invasive. This condition is called as cancer.

VIN: Vulvar Intraepithelial Neoplasia= As at the cervix, it is the precancerous lesion of the region covering the big and small lips at the genital region of the women. Frequently it is developed as the result of HPV infection. It does not mean cancer.

VAIN: Vaginal Intraepithelial Neoplasia: It is the precancerous lesion of the vagina. Here also atypical, displasic cells have not yet passed the basal membrane. It is not cancer.

05 Ağustos 2016 tarihinde Prof. Dr. Süleyman Engin Akhan tarafından yayınlanmış ve 20 Kasım 2018 tarihinde de son güncelleme yapılmıştır.

Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hep Karşılaştığınız “Terimler” :-)

Hep Karşılaştığınız “Terimler” :-)

Hep Karşılaştığınız “Terimler”

Biliyorum en zoru bizlerin kullandığı aslında sizin problemlerinize ait terimleri anlamak. Mebzul miktarda smear alındığı ve milyonlarca sonuç ortay çıktığına göre en azından yazılanları anlayarak okumanın hakkınız olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla elimden geldiğince bir terimler sözlüğü oluşturmaya çalıştım. Sanırım gelişecektir ve bu sadece iskelet. Umarım faydası olur 🙂 HPV= Human Papilloma Virus= İnsan Papilloma Virüsü Columnar epithelial cell = Kolumnar Epitel Hücreler= Rahim içi doku olan endometrium tek kat “columnar” epitel ile kaplıdır. Bu bezsi bir epiteldir. Squamous epithelium cell= Skuamöz (Yassı) Epitel Hücreleri= Vajina ve rahim ağzının vajinaya bakan kısmını döşeyen (aslında vücudumuzu çevreleyen) dokudur. Çok katlı ya da tek katlı olabilir. Bazal Tabaka= Basal Membran= Basement membrane= Skuamöz Epitel ya da başka epitel hücrelerinin altta yer alan diğer dokutabakalarından ayrılmasını sağlayan en alttaki tabakadır. Rahim ağzında yer alan problemli hücreler bu tabakayı geçer ise “kanser”den bahsedebiliriz. Servikal Skuamokolumnar Bileşke= Servikal Transformasyon Zonu= Cervical Squamocolumnar junction= Rahim ağzında karşılaşan skuamöz ve kolumnar epitelin birleşme, “kaynaşma” yeri. HPV virüsünün infekte etmeyi ya da yerleşmeyi çok sevdiği metaplazik hücrelerden çok zengindir. Servikal Displazi= Cervical Dysplasia= Servikal displazi rahim ağzını kaplayan epitelde prekanseröz hücrelerin bulunması hali için kullanılır. Servikal intraepitelial neoplazi ile aynı problemi işaret etmek için kullanılan (eş değer demek istemedim) terimdir. Ve bu sitede çok sık okuyacaksınız. Kanser değildir. Ve aslına oran olarak bakarsanız rahim ağzında yer alan displazilerin çok azı kansere ilerler. ASCUS= “ASCUS” (= atypical squamous cells of undetermined significance) tam tercümesi “Önemi anlaşılamamış Skuamöz Hücreler” olabilir. Ancak ez cümle ne idüğü belirsiz hücre demektir. Dünya Sağlık Örgüt’ü (DSÖ) tarafından atipik inflamasyon (yangı) hücreleri olarak tanımlanır ve bence daha doğru bir tanımlamadır. Söz konusu hücreler sadece HPV infeksiyonuna bağlı gelişen inflamasyonu (yangıyı) değil her türlü servikal infeksiyon varlığında ortaya çıkabilecek hücreleri anlatmak için kullanılır.Yani ASCUS olması HPV varlığının kesi kanıtı değildir. ASC-H= ASC-H yani “atypical squamous cells-cannot exclude high-grade squamous intraepithelial lesion” yüksek riskli (yüksek grade’li CIN 2 ve CIN 3) lezyonların dışlanamadığı atipik hücrelerin var olduğunu gösteren smeardir. Asla ASCUS ile karıştırılmamalıdır. ASC-H varlığı vakit geçirmeden kolposkopi yapılmasını, kolposkopide herhangi bir lezyon saptanmasa bile hastanın yakından takip edilmesini gerekli kılar CIN 1: HPV hücrelerde değişime neden olan süreci başlatır ve rahim ağzındaki dokunun en alt katmanında bu “anormal” hücreler ortaya çıkar ise bu duruma “servikal intraepitelial neoplazi= SİN 1= CIN 1” diyoruz. LSIL= “Low Grade Squamous Intraepithelial Lesion” CIN 1 (SIN 1) yerine kullanılan terimdir. CIN 2 – 3: HPV’nin neden olduğu displazik hücrelerin rahim ağzı dokusunun alt katmandan itibaren 2/3 bölümünü kapsadıysa CIN 2, Tamamını kapladı ise CIN 3 olarak adlandırılır. HSIL= “High Grade Squamous Intraepithelial”. 2012 yılında “LAST” projesi kapsamında CIN 2 ve CIN 3’e beraberce HSIL denilmesine karar verildi. İn situ servikal kanser= In Situ Cervical Cancer= CIS= Günümüzde İnsitu kanser CIN 3 ile aynı anlamda kullanılıyor. İnsitu kanser terimi gördüğünüzde “invazif kanser” anlamına gelmediğini bilmelisiniz ve CIN 3 ile eş değer kullanıldığını söyleyebiliriz. İnvazif Serviks Kanseri= Invasive cervical cancer= Displazik hücrelerin bazal membranı geçerek rahim ağzının alt katmanlarına geçmesi yani invaze olması. İşte bu durum “kanser” olarak adlandırılıyor. VIN: Vulvar Intraepitelial Neoplazi= Aynı rahim ağzında olduğu gibi kadının genital bölgesinde büyük ve küçük dudakları içine alan bölgenin prekanseröz lezyonudur. Sıklıkla HPV’nin infeksiyonu sonucu gelişir. Kanser anlamına gelmez. VAIN: Vaginal Intraepitelial Neoplazi: Vaginanın prekanseröz lezyonudur. Burada da atipik, displazik hücreler bazal membranı geçmemiştir. Kanser anlamına gelmez.


Vulvar Intraepitelial Neoplazi (VIN) Olgularında Tedavi için tıklayınız.

Vulvodini Vulvar Vestibulitis Sendromu Ağrılı Vulva Konusunda Son gelişmeler-Prof.Dr.Süleyman Akhan için tıklayınız.

 

05 Ağustos 2016 tarihinde Prof. Dr. Süleyman Engin Akhan tarafından yayınlanmış ve 20 Aralık 2018 tarihinde de son güncelleme yapılmıştır.

Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir