Kolposkopinin Komplikasyonları Nelerdir? Kolposkopi Sonrası Hasta Nelere Dikkat Etmelidir? Takip Nasıl Yapılır?

Kolposkopinin Komplikasyonları Nelerdir? Kolposkopi Sonrası Hasta Nelere Dikkat Etmelidir? Takip Nasıl Yapılır?

Kanama ve infeksiyon biyopsi bölgesinde veya rahim içi dokuda (endometriumda) gelişebilecek komplikasyonlardır. Aynı zamanda lezyonun görülememesi de imkan dahilindedir.

Ciddi kanama ve infeksiyon çok nadirdir. Biyopsi alınan alanlara kanamayı kontrol etmek için küçük veya büyük pamuk çubuklarla Monsel solüsyonu ya da koter ile yakma işlemi uygulanır.

Kolposkopi Sonrası Hasta Nelere Dikkat Etmelidir? Takip Nasıl Yapılır?

Kanamayla sonuçlanması muhtemel travma riskini en aza indirmek için en azından ben 10 gün ilişkiden kaçınmalarını istiyorum. Hastalar hem yazılı hem de sözlü olarak sonuçlarını nasıl ve ne zaman alacakları konusunda bilgilendirilmelidir.

Tek bir kolposkopinin yüksek evreli bir lezyonu atlama ihtimali yüksektir. Bu nedenle sitoloji veya HPV testinde uzun süreli anormal sonuçları olan hastalarda takip kolposkopisi uygulanmalıdır . Bu da bizi kolposkopinin etkinliği konusuna getirir.

Kolposkopinin Rahim Ağzı Problemlerini Tanımada Etkinliği

Kolposkopi anormal sitoloji sonuçları olan kadınlarda kullanılan bir tanı testidir ancak tek başına kullanıldığında etkili bir tarama yöntemi olup olmadığı tartışmalıdır. Neden derseniz, yapan kişiye bağımlı olan her işlemin güvenilirliği tartışmalıdır. İnsan faktörü varsa durum daima hataya açıktır. [16].

Dolayısıyla kolposkopinin beklenen yararı sağlaması kolposkopiyi yapacak olan hekimin deneyimine ve eğitimine bağlıdır. Son histolojik tanı hekimin kolposkopi bulgularını yorumlayabilme ve doğru yönlendirilmiş biyopsi uygulayabilme yeteneğine bağlıdır. Kolposkopi konusunda deneyimli hekimler arasında normal epitel, HSIL (CIN II / III) ve invaziv kanser görüntüsü ile ilgili fikirler daha çok uyuşmaktadır. Düşük evreli anormallikler konusunda ise sonuçlar arasında ciddi uyumsuzlujlar olabilir.

Kolposkopi CIN2 veya daha yüksek evreli lezyonları belirlemede daha etkindir. CIN1 de alınan biyopsilerinin duyarlılığı (hastaları belirleyebilme gücü) %91, özgüllüğü (sağlamları belirleyebilme gücü) %25 olup CIN2 veya daha yüksek lezyonların kolposkopi sırasında alınan biyopsi duyarlılığı %80 özgüllüğü %63’tür.[20].

Kolposkopinin duyarlılığının sınırlı olma sebebi asetobeyaz epitelin herhangi bir patoloji olmasa da çoğunlukla önde ve arkada gözlemlenmesi ve CIN gibi 4 kadrana da dağılabilir olmasıdır.

2 ya da daha fazla biyopsi özgüllüğü arttırır ama sonrasında müdehale yapmayı güçleştirir. Sonuçta biyopsiler için en iyi yaklaşım henüz belirlenmiş değildir ve kolposkopi yapan kişinin deneyimine bağlıdır.

Deneyimli bir hekim tarafından yapılan kolposkopide önemli hastalıklar (HSIL, kanser) çoğunlukla tespit edilir. Ancak normal kolposkopi muayenesi olan bazı kadınların yine de önemli bir histolojik anormalliği bulunabilir. Bu nedenle her kadın için ayrı tanı ve yönetim planı yaparak sitoloji, histoloji ve kolposkopi bulgularının uyumu sağlanmalıdır. Yukarıda belirtildiği gibi yeterli bir kolposkopi bütün skuamokolumnar bileşkeyi ve lezyonları görmeyi gerektirir. Ayrıca lezyonların biyopsileri anormal sitolojiyi açıklamalıdır.

29 Temmuz 2016 tarihinde Prof. Dr. Süleyman Engin Akhan tarafından yayınlanmış ve 29 Temmuz 2016 tarihinde de son güncelleme yapılmıştır.

Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir