Kolposkopik Biyopsi Nasıl Alınır? Endoservikal Küretaj Nedir?

Kolposkopik Biyopsi Nasıl Alınır? Endoservikal Küretaj Nedir?

Kolposkopik Biyopsi Nasıl Alınır?

Kolposkopiyi yapan hekim minimal derecede anormal olan ve ciddi derece anormal olan bulguları ayırt edebilmelidir. Klasik olarak en anormal görülen bölgeden sadece bir biyopsi alınır. Ancak CIN’ın tespiti en anormal görünen bölgenin başka bir yerinden veya birden fazla anormal alandan birçok biyopsinin uygulanması ile kesinleştirilir.

Biyopsiyi alırken küçük uçlu yuvarlak koter kullanıları (LEEP uçları). Hastalara bilgi verilirken sıklıkla LEEP kavramı kafa karıştırmaktadır. LEEP; “Loop Electrosurgical Excision Procedure” kelimelerinin kısaltılmış halidir. Sadece bir işlemin adıdır. Ama ASLA ameliyat adı değildir. LEEP ile biyopsi yapabilir ya da konizasyon uygulayabilirsiniz.

Ancak sizler “Bana LEEP yapıldı” dediğinizde bizim kafamız karışmaktadır. Zira bu cümle LEEP ile ne yapıldığını açıklamamaktadır!

Neyse konumuza dönelim. Hedeflenen bölgelerin üzerine doğru oluşacak kanamayı engellemek için biyopsiler aşağıdan yukarıya doğru alınsa iyi olur. Ama bunlar teknik detaylardır. J

Bu sırada lokal anestezi uygulanabilir. Ama sıklıkla gereksizdir zira rahim ağzının ağrı duyarlılığı fazla değildir. Diğer taraftan bir grup hastada serviks gerçekten hassastır. Dolayısıyla lokal anestezi gereklidir.

Endoservikal küretaj (ECC) Nedir? Neden Yapılır?

Endoservikal küretaj veya örnekleme evresi ASC-H, HSIL, AGC, Adenokarsinoma in situ (AIS), ASC-US/LSIL olan ancak görünen herhangi bir lezyonu olmayan, özellikle ablatif tedavi düşünülüyorsa ve tatmin edici kolposkopi muayenesi olmayanlarda gereklidir.

Özellikle yaşlı kadınlarda muayenenin duyarlılığını arttırdığına dair bilgilere dayanarak bazı kolposkopi uzmanları kolposkopi muayenesinin bir parçasıymış gibi endoservikal küretaj uygulamaktadır [12,13].   Menopoz ile beraber geçiş zonu (Transformasyon zonu) yukarıya doğru yer değiştirir. Dolayısıyla kolposkopinin duyarlılığı azalmaktadır. Bunu arttırmak için rahim ağzının içi küçük bir küret ile kazınarak kanalın üst kısımlarında da biyopsi alınmış olur.

Endoservikal küretaj gebe kadınlara YAPILMAZ.

Endoservikal dokuyu göstermeyen endoservikal küretaj yetersizdir ve sonucu negatif olarak değerlendirilmemelidir. Böyle durumlarda örnekleme tekrarlanmalıdır.

29 Temmuz 2016 tarihinde Prof. Dr. Süleyman Engin Akhan tarafından yayınlanmış ve 29 Temmuz 2016 tarihinde de son güncelleme yapılmıştır.

Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir