HPV Tipleri, Neden Olduğu Hastalıklar, Türkiye’de Genital Siğil ve Rahim Ağzı Kanseri Sıklığı

HPV Tipleri, Neden Olduğu Hastalıklar, Türkiye’de Genital Siğil ve Rahim Ağzı Kanseri Sıklığı

1. HPV Tipleri ve Neden Oldukları Hastalıklar

Alt genital bölgede kanserle ilgisi olup olmamasına göre genital HPV tipleri iki ana grupta değerlendirilmektedirler:  kanserle ilişkilendirilmeyen DÜŞÜK RİSKLİ ve kanserle ilişiklendirilen YÜKSEK RİSKLİ HPV’ler.

*Yüksek Riskli HPV: Tip 16-18 başta olmak üzere  rahim ağzında kanser öncüsü lezyona veya kansere yol açan gruptur. Karsinojenik HPV diye de adlandırılmaktadırlar. Diğer yüksek riskli HPV tipleri ise; HPV Tİp  31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73 ve 82 ‘dir

*Düşük Riskli HPV: Tip 6-11 gibi siğil gibi basit cilt lezyonlarına yol açan HPV lerdir. Diğer düşük riskli HPV tipleri ise; 42, 43, 44, 54, 61, 70, 72 ve 81 ‘dir.

HPV Tipleri ve Hastalıklar

2. HPV Tipleri, Rahim Ağzı Kanseri, Genital Siğil Sıklığı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı araştırmalara göre cinsel aktif insanların en az %50’si bir şekilde HPV ile karşılaşmaktadır (Centers for Disease Control and Prevention. Rockville, Md: CDC National Prevention Information Network; 2004.) Dolayısıyla son derece yaygın bir virüstür.

Amerika Birleşik Devletleri verilerine göre her sene 5,5 milyon kişi seksüel yolla bulaşan HPV ile infekte olmaktadır. En yüksek HPV enfeksiyonu saptanan grup 25 yaşaltı gruptur. Toplumda kansere yol açabilen HPV tipleri ile enfekte olanların oranı %11-25 olduğu tahmin edilmektedir.

Türkiye’de görülen HPV tipleri ile ilgili tek çalışma Usubüstün Hoca’nın 2009 yılında yayınlanan araştırmasıdır (Int J Gynecol Pathol. 2009 Nov;28(6):541-8.). Bu araştırmada saptanılan tipler dünyada yapılan diğer çalışmalar ile uyumludur.

Araştırmada rahimağzı kanseri olgularında saptanan HPV 16 ve HPV 18 tiplerinin toplamı %75.4’dür. Sonra en sık Tip 45 ve 31 gelmektedir ki bu dağılımlarda diğer ülkeler ile benzerdir.

Diğer taraftan HPV ve farklı kanserler arasında, özellikle rahim ağzı kanseri arasında çok sıkı bir ilişki vardır. Unutmamak gerekir ki, rahim ağzı kanseri HPV arasındaki ilişki, akciğer kanseri ile tütün arasında ki bağlantıdan daha kuvvetlidir.

Prof.Dr.Süleyman Engin Akhan Ders ve Konuşma Slaytlarından

Prof.Dr.Süleyman Engin Akhan Ders ve Konuşma Slaytlarından

3. Türkiye’de Rahim Ağzı Kanseri Sıklığı

Ülkemizde rahim ağzı kanseri sıklığı konusunda net ve objektif bilgi ne yazık ki bulunmamaktadır. GLOBOCAN 2008 verilerine göre, rahim ağzı kanseri insidansı (sıklığı) 4.2/100.000’dir. Bu oran kısıtlı bir veri elde edilerek sağlanmıştır. Buna göre 2008 yılında yeni 1443 rahimağzı kanseri hastası saptanmış ve bu hastalıktan ülkemizde 556 kişi hayatını kaybetmiştir.

Prof.Dr.Süleyman Engin Akhan Ders Slaydı Globocan 2008 Verileri

Prof.Dr.Süleyman Engin Akhan Ders Slaydı
Globocan 2008 Verileri

Ancak bu verilerin çok doğru olduğu söylenemez. Örneğin bazı hocalarımız rahim ağzı kanserinin azaldığını söylerken 1999 yılında Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkemizde sıklık 0.9/100.000 (yüzbinde 1) saptanırken, GLOBOCAN verilerine göre 10 yıl sonra bu oran 100.000’de 4.2’ye yani 4 katına çıkmış durumdadır!

Türkiye’de Genital Siğil (Kondilom) Sıklığı

Genital Siğil veya kondilom’un rahim ağzı kanserine neden olma riski son derece düşüktür. Siğillerin %90-97 si HPV Tip 11 veya Tip 6 ile gelişir. O nedenle özel durumlar (örneğin geçmeyen ve giderek büyüyen genital siğiller gibi…) tipleme yaptırmak, akademik çalışmalar dışında ANLAMSIZDIR!

Türkiye’de genital siğil sıklığı için sadece yeni yayınlanan son derece önemli bir araştırma problemin ciddi boyutlarda olduğunu göstermektedir( Asian Pac J Cancer Prev. 2011;12(9):2397-400) Çalışma 81 ilden KETEM’lerden elde edilen ve 4 milyon olgu değerlendirilerek elde edilmiştir.

Bu araştırmaya göre ülkemizde genital siğil sıklığı 154/100.000’dir. Hastalığın tekrar etme olasılığı %15-37 oranındadır. BU durumda her yıl yeni hasta görülme oranı 15 -37/100.000 dir. Bu oranlar çok ama çok ciddi rakamlardır!

Genital siğillerin en sık görüldüğü iller zannetmeyin ki İstanbul İzmir falan J En sık görülen ilimiz Kırşehir ve onu 2. Sırada Kütahya izlemektedir.

Paylaş