CIN 2/ CIN 3 / Yüksek dereceli skuamöz intraepitalyal lezyon (HSIL) Yönetimi ve Tedavisi.

CIN 2/ CIN 3 / Yüksek dereceli skuamöz intraepitalyal lezyon (HSIL) Yönetimi ve Tedavisi.

HSIL tüm servikal sitoloji sonuçlarının yaklaşık % 0.7’sini oluşturur, ancak sıklığı yaşa göre değişmektedir. Smear de sonucu HGSIL olan kadınlara kolposkopik inceleme yapıldığında %53-66’sında,  tanısal olarak biyopsi alındığında ise %84-97’sinde CIN 2, 3 ya da kanser saptanmaktadır. Tedavi edilmeyen histolojik olarak doğrulanmış CIN 2, 3 lezyonlarında invazif servikal kansere ilerleme riski yüksek olduğundan rutin tedavi endikasyonu vardır. Diğer taraftan zaten HSIL’li (CIN 2 ya da CIN 3) kadınların yaklaşık %2’sine invazif serviks kanseri tanısı konmaktadır. Bu nedenlerle, HSIL kolposkopi ya da direkt olarak LEEP ile değerlendirilmeyi gerektirir. Sonraki aşama kolposkopik incelemenin yeterli olup olmamasına ve kadının gebelik durumuna göre planlanır. HSIL saptandığında konizasyon ve  HPV tiplemesi mutlaka yapılmalıdır. Konizasyon sonrası gelen patoloji sonucuna ve HPV tiplemesine göre hasta 3 ila 6 ay aralıklarla izlenebilir. Cerrahi tedavi seçeneği olarak konizasyon doğurganlığını korumak isteyen hastalar için tek seçenektir. Ancak kadın doğurganlığını tamamladıysa histerektomi yani rahimin alınması da cerrahi tedavi seçeneklerinden biridir. Diğer taraftan komplikasyon riski çok daha yüksek olduğu için asla ilk seçenek değildir. Tekrarlayan CIN (CIN 1 ya da CIN 2, 3) vakalarında da, eksizyonel tedavi seçenekleri tercih edilmelidir. Bunun yanında, biyopsi ile doğrulanmış CIN 2, 3 tespit edilenen ancak kolposkopik incelemesi yetersiz olan tüm hastalara tanısal eksizyonel girişim yapmak şarttır. Bunun bir tek istisnası var. 21 yaş ve altı genç kızlar. Bu grup hastada HPV tiplemesi yapıp hastaya cerrahi bir işlem yapmaksızın yakından takip edilmelidir.

21- 25 Yaş Arası Servikal Displazi Saptanan Hastalar Üzerinde çok konuşulacak ve tartışılacak bir grup ise “Genç Kadınlar” olarak sınıflandırılan 21 – 25 yaş arasında ki hastalardır. Bu yaş grubunun farklı ele alınmasının nedeni ise servikal displazilerin bu grupta rahim ağzı kanserine ilerleme sıklığının, oranının daha düşük olmasından kaynaklanır. Özellikle kolposkopi ile LSIL yani CIN 1 saptanan hastalarda kesinlikle hastayı izlemek HPV testi ile karar vermek gerekir. Sorun HPV tip 16 ya da 18 gelen bu yaş grubu hastalardır. Hastaya mutlaka kolposkopi yapılmalı sonrasında alınan biyopsi sonucuna göre hasta değerlendirilmelidir. BU noktada genç hasta grubunda yer alan, çok okuyan ve Amerika’da yayınlanan bizlerinde sürekli takip ettiğimiz akış şemalarındaki süreleri ve yaklaşımları soran hastalarımızın sorularını cevaplamak adına biraz daha detay vereyim. Daha önceleri bu sitede farklı yerlerde vurguladığım gibi izlediğimiz tedavi şemaları sıklıkla Amerika ve Kanada kökenlidir. Amerika Kolposkopistler Derneği vs gibi derneklere ait şemalardır. Bu ülkelerde mükemmel oturmuş bir sağlık sistemi bulunmaktadır. Ve hastaların bilinci çok daha yüksektir. Daha da önemlisi kolposkopi gibi özel eğitimli jinekologların yaptığı işlemler Amerika’da çok pahalıdır, özel sağlık sistemleri ve devlet tarafından karşılanmaktadır. Dolayısıyla bir yönüyle tedavi şemaları maddi olarak da devleti ve özel sağlık sistemini korumak amacıyla kontrol sürelerini denge içinde tutmaya çalışmaktadır. Sonuçta bu tedavi şemalarında 1 yıl sonra çağıralım, kontrol smear’i alalım gibi yaklaşımlar ülkemiz koşullarında çok da gerçekçi değil kanaatindeyim. Diğer taraftan örneklemek gerekirse 23 yaşında kolposkopi altında lezyonu gören tecrübeli bir kolposkopistin aldığı biyopsi sonucu CIN 3 ve HPV tiplemesi de Tip 16 Pozitif geldiğini varsayarsak, bu hastaya ne yapılmalıdır?
Oldukça zor bir soru hasta konizasyon cerrahisini geçirmek istemeyebilir ama sonuçta Bu yaş grubunda HPV tiplemesine bakmaksızın CIN 3’ün servikal kansere ilerleme olasılığı yılda %0.5  – %1 arasında değişmektedir. (Sasieni P., Castanon A, Parkin DM. How many cervical cancers are prevented by treatment of screen-detected disease in young women? Int J Cancer. 2009: 15;124(2):461-464) Ama risk vardır! Bu grup hastalar ile konuşmak detay vermek, sıkı izlemek ve özellikle Türkiye koşullarında mutlaka riskleri açıkça anlatmak gerekir. Sonuç olarak 25 yaş ve üzeri, CIN 2 ve CIN 3 hastalarda yani HGSIL olan hastalarda konizasyon en iyi seçenektir. Mutlaka HPV tiplemesi yaptırmak gerekir. Bu sayede risk yönetimi ve tekrarlama riski açısından hastaya daha net bilgiler verilebilir.

30 Temmuz 2016 tarihinde Prof. Dr. Süleyman Engin Akhan tarafından yayınlanmış ve 20 Aralık 2018 tarihinde de son güncelleme yapılmıştır.

Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir