Ameliyat Sonrası Rastlantısal Saptanan Serviks Kanserleri Hastalarında Yaklaşım

Ameliyat Sonrası Rastlantısal Saptanan Serviks Kanserleri Hastalarında Yaklaşım

Ameliyat Sonrası Rastlantısal Saptanan Serviks Kanserleri Hastalarında Yaklaşım

Ameliyat Sonrası Rastlantısal Saptanan Serviks Kanserleri Hastalarında Yaklaşım Aşağıda okuyacağınız tedavi şemaları; NCCN Guidelines Version 1.2017 Cervical Cancer (https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/f_guidelines.asp), ESMO Cervical Cancer Guideline 2017 (http://www.esmo.org/Guidelines/Gynaecological-Cancers/Cervical-Cancer) ve Jinekolojik Onkoloji Algoritma Grubu tarafından yayınlanan yönergeler (Jinekolojik Tümörler, Tanı-Tedavi-Takip. Serviks Kanseri. Ed: A.Aydıner, I.Aslay, S.Berkman. Nobel Tıp Kitapevi. 2016: 123-169) (http://tukod.org/folders/file/WWeb_JT_2016(1).pdf) çerçevesinde şekillendirilmiştir. Kimi zaman hasta ameliyat öncesi yeterince değerlendirilmediğinde ya da özellikle adenokanserlerde ve menopozdaki hastalarda tümör dışarıdan görülemeyebileceği için ya da çok erken evre olduğu için farklı nedenlerle yapılan histerektomi (Örneklemek gerekirse myom nedeniyle rahim alma ameliyatı yapıldığını düşünelim) yapıldığında, ameliyat sonrası patoloji sonucunda invazif serviks kanseri olduğu anlaşılır. Bu durumda hastayı öncelikle muayene, görüntüleme yöntemleri (PET CT; MR) ve laboratuar bulguları ile evrelemek gerekir. Bu işlem sonrası evreye ve ameliyat sırasında elde edilen patoloji sonuçlarına göre tedavi şekillenir. Evre IA1 ve LVAİ yok ise hastanın takip edilmesi önerilmektedir. Evre 1A1 ve LVAİ var / Evre IA2 olan ya da yüksek gradeli (Hücreleri kötü) hastalarda ameliyat ile çıkartılmış piyesin sınırlarına göre tedavi belirlenir. a. Sınırlar pozitif ise yani geride tümör kaldı ise Radyoterapi ve sonrasında kemoterapi yapılması önerilir. b. Sınırlar negatif ise Radyoterapi ya da parmetrektomi ameliyatı + lenf nodlarının çıkartılması cerrahi olarak uygulanabilir. Yüksek risk içeren hastalarda ek olarak kemoterapi de verilir.

03 Eylül 2017 tarihinde Prof. Dr. Süleyman Engin Akhan tarafından yayınlanmış ve 20 Aralık 2018 tarihinde de son güncelleme yapılmıştır.

Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir