Anal Warts on Women and Men (Anal Condyloma): Its frequency, rish factors, diagnosis and treatment

Anal Warts on Women and Men (Anal Condyloma): Its frequency, rish factors, diagnosis and treatment

Anal warts are one of the most important factors that impact the quality of life for patients on a negative way. Genital warts are already an important source of psychological trauma and the addition of anal warts to this increases this stress, especially male patients apply to their doctors late.

The data I am about to share, when the focus is males, is mostly about males that have sexual relations with women. You should check another section for homosexual patients. The HPV infections found on homosexual males have different properties. Still, I will share some data on anal HPV infections seen on homosexual males in this article as well in order to preserve its wholism.

Let’s get some misunderstandings out of the way first. Having genital warts in or around the anal area does not indicate that the patient has had anal sex for sure or that he is a homosexual!! This is important, since male patient do not go to doctors on this issue, fearing that it will be assumed that they are gay. But even worse, we the doctors have some prejudices. But many research show that people with partners who has genital warts, might get infected through their anal channel.

In the 2010 article of Alan G. Nyitray on J.Inf. Disease magazine, it is said that 12% of men who had sexual relations with women had HPV infection on their anal area. On the other hand, both women and men with genital warts on their perineum have higher rates of anal wart infections.

HPV types 6 and 11 are the main factors that cause anal warts. Actually all genital warts are caused between 74 to 90% by HPV types 6 and 11. But like we emphasized on different sections of this website, 40% of all warts have more than one type of HPV as cause and between 12 to 20% of these types are high risk HPV types of 16 and 18.

Actually for both men and women, cleaning of HPV in the anal area is pretty fast. In the Hawaii research, the clearance period for HPV on anal areas are 8.5 months for women (I have simplified this number. It is actually the month in a woman’s year?).On the other hand, the most important data gathered in Hawaii research is that the high risk HPV types are cleared from the anal area faster. High risk HPV types (types 16 and 18) can be cleaned in 150 days on average, while low risk HPVS (types 6 and 11) can be cleaned in 224 days. The ones that stay for the longest period are HPV types 59, 28, 83 and 71. The last two also have oncogenic potantials, which mean they might cause cancer.

In conclusion, warts in anal areas are faster to heal. Interestingly high-risk HPVs are also cleared faster. To have frequent anal sex and homosexual relationships make clearance periods longer.

What tests are used for diagnosis?

Patients with genital warts in the anal area, must have their smear tests (from cervix) and smear on anal area must be done. If we need to collocate it academically; all patients with warts on perianal area, all HIV (AIDS virus) patients, all homosexual men have to have an anal smear test.

If the anal smear indicates problems, the HPV type must be determined, monitored if there are high risk types and anoscopy should be applied.

Wart Treatments on Anal Areas

Actually the treatment is not very different to the one on genital areas. But if the patient has advanced warts on the anal channel, it will be better for the patient to go to a general surgeon whose specialty is this area and have treatment under general anesthesia. If LGSIL and HGSIL is detected on the smear, smililar to cervical lesions, the patient needs general anesthesia again.

Although different organizations have differing views on treatment, the application of medical treatments are always hard. If the patient will take anesthesia already, the warts should be destroyed with cautery. Other than this, the treatment of perianal warts for both women and men are done using the same method used on genital warts.

Women with warts on anal area, can be treated vie local anesthesia as you can see below.

03 Şubat 2013 tarihinde Prof. Dr. Süleyman Engin Akhan tarafından yayınlanmış ve 27 Haziran 2018 tarihinde de son güncelleme yapılmıştır.

Paylaş

Kadın ve Erkekte Anal Siğil (Anal Kondilom): Sıklığı, Risk Faktörleri, Tanı, Tedavi

Kadın ve Erkekte Anal Siğil (Anal Kondilom): Sıklığı, Risk Faktörleri, Tanı, Tedavi

Anal kanalda görülen siğiller hastanın yaşam kalitesini bozan ve olumsuz yönde etkileyen en önemli faktörlerdendir. Genital siğil hasta açısından zaten ciddi psikolojik problem ve yük yaratırken anal kanal çevresinde ve içinde siğillerin olması bu stresi arttırmakta, özellikle söz konusu erkek hastalar olduğunda doktora başvuru geç olmaktadır.

Birazdan bahsedeceğim veriler özellikle erkekler söz konusu olduğunda sadece kadınlar ile ilişkide bulunan erkekler için geçerlidir. Homoseksüel hastalar için sitede hazırlanmış bölüme bakmanız gerekir. Zira gaylerde görülen anal HPV infeksiyonunun farklı özellikleri bulunuyor. Yine de konunun bütüncüllüğü çerçevesinde gaylere ait bazı verileri de yazı içinde sizlerle paylaşacağım.

Önce bazı yanlış anlamaları ortadan kaldıralım. Anüs içinde ve etrafında genital siğillerin görülmesi hastanın mutlaka anal seks yaptığına ya da hasta erkek ise homoseksüel olduğuna delalet etmez!! Bu önemli zira özellikle erkek hastalar gay zannedilme korkusu ile konu ile ilgili doktorlara gitmiyorlar ama daha kötüsü biz doktorlar da ön yargılı davranıyoruz. Oysa bir çok çalışma genital siğili olan partneri olan ve ilişkide bulunan hastaların anal kanalında bir şekilde HPV infeksiyonu olduğunu göstermişlerdir.

Alan G. Nyitray’ın J.Inf. Disease dergisinde 2010 yılında yayınlanan makalesinde kadınlar ile ilişkide bulunan erkeklerin anal kanalından alınan örneklerin %12’sinde HPV infeksiyonu saptandığını göstermektedir.Diğer tarftan hem kadın hem de erkekler açısından perinesinde genital siğilleri olanlarda anal kanalda  ve kenarında siğil görülme sıklığı daha fazladır.

Anal kanalda saptanan siğillere en sık HPV Tip 6 ve 11 neden olmaktadır. Aslında tüm genital siğillere farklı yyaınlarda %74 ila %90 arasında değişen oranlarda HPV Tip 6 ve 11 neden olmaktadır. Ancak bu sitede başka bölümlerde de vurguladığımız gibi bu siğillerin yaklaşık %40’ında birden çok HPV tipi saptanmaktadır ve bunların yine farklı yayınlarda %12 %20 arasında değişen oranlarda yüksek riskli  HPV tipleri yani Tip 16 ve 18 saptanmaktadır.

Aslında gerek erkek gerekse kadında anal bölgeden HPV’nin temizlenmesi hızlı olmaktadır. Hawaii çalışmasında anal bölgeden HPV’nin klirens süresi yani temizlenme süresi kadınlarda ortalama 8.5 ay olmaktadır ( BU rakamı basitleştirerek verdim. Aslında kadın yılı içindeki aydır!) Diğer taraftan Hawaii çalışmasından elde edilen en önemli veri,  yüksek riskli HPV tiplerinin daha hızlı anal bölgeden temzilendikleri, uzaklaştırıldıklarıdır. Yüksek riskli HPV’ler (Tip 16, Tip 18) ortalama 150 günde, düşük riskli HPV’ler ise (Tip 6 ve 11) 224 günde temizlenmektedir. En uzun kalanlar HPV Tip 59, HPV Tip 58, HPV Tip 83, HPV Tip 71 dir. Son ikisinin onkojenik potansiyelleri yani kanser ve öncüşlerini yapabilme kapasiteleri bilinmemektedir.

Sonuçta anal bölgedeki HPV infeksiyonu aslında hızla geçmektedir. İlginç olarak yüksek riskli HPV’ler daha çabuk temizlenmektedir. Sürekli anal seks yapıyor olmak, homoseksüel ilişki klirens süresini uzatan etkenlerdir.

Tanı Testleri Nelerdir?

Anüs bölgesinde genital siğilleri olan hastalarda mutlaka anal kanaldan aynı rahim ağzından (serviksden) smear alındığı gibi pamuklu çubukla smear alınmalıdır. Eğer akademik olarak sıralamak gerekirse: Perianal bölgede siğilleri olan kadın erkek fark etmez tüm hastalardan, HIV taşıyan (AIDS’e neden olan virüs) hastların yine tümünden, homoseksüel erkeklerin tümünden mutlaka anal smear alınmalıdır.

Alınan anal smearde problem varsa HPV tiplemesi yapılmalı ve yüksek riskli tipler var ise izlenmeli, anoskopi yapılmalıdır.

Anal Bölge Siğillerinde Tedavi

Aslında tedavi genital bölgedeki diğer siğillerden farklı değildir. Ancak kadın ya da erkek yapılan muayenede anal kanalda ileride siğiller mevcut ise genel anestezi altında hastanın konu ile ilgilenen bir genel cerrah tarafından değerlendirilmesi uygun olacaktır. Alınan smearde aynı servikal lezyonlarda olduğu gibi LGSIL yada HGSIL var ise yine hastayı genel anestezi altında değerlendirmek en doğrusudur.

Tedavide farklı derneklerin farklı görüşleri olsa da medikal tedavilerin uygulanması zor olmaktadır. Hasta zaten anestezi alacak ise koter ile siğillerin ortadan kaldırılması en doğrusudur. Bunun dışında zaten perianal siğillerin kadında da erkekte de genital bölge siğillerin tedavisi ile aynı biçimde sağıltımları düzenlenir.

Aşağıdan anal bölgesinde siğilleri olan kadın hasta da, anestezi almaksızın lokal anestezi uygulanarak siğillerin tedavi edilmiş halini görüyorsunuz.

03 Şubat 2013 tarihinde Prof. Dr. Süleyman Engin Akhan tarafından yayınlanmış ve 02 Ağustos 2016 tarihinde de son güncelleme yapılmıştır.

Paylaş