Tarihçe: Genital Siğil ve Tarihte HPV’nin neden olduğu diğer hastalıklar

Tarihçe: Genital Siğil ve Tarihte HPV’nin neden olduğu diğer hastalıklar

HPV ve Neden Olduğu Hastalıklara Dair Tarihsel Süreç

[row]Eski Yunan ve Roma kaynaklarında cilt siğillerin varlığından ve hatta cinsel yolla bulaşan bir durum olduğundan bahsedilse de bu lezyonların bir virüsten kaynaklandığının ve hatta aynı aileden olan bazı virüs tiplerinin kansere yol açtığının anlaşılması uzun bir süreç sonunda gerçekleşmiştir.[/row]

 

Siğiller eski Roma'dan beri bilinene cinsel temasla geçen hastalıklardır.

Siğiller eski Roma’dan beri bilinene cinsel temasla geçen hastalıklardır.

[row]Modern tıp tarihinde, siğillerin nedenine ve olası risk faktörlerine yönelik ilk çalışma, 1842 yılında, bir İtalyan doktor tarafından yayınlanmıştır. Notlarında daha önce cinsel ilişkisi olan ve birden fazla partneri olan kadınlarda genital siğillerin çok daha sık görüldüğünden bahsederek,bu siğillerin cinsel yolla geçen bir hastalık etkeninden kaynaklanabileceğini ileri sürmüştür.[/row]

[row]Takiben 1907’de yine bir İtalyan olan Dr. Giuseppe Ciuffo da cilt ve genital siğillerin bir virüs kaynaklı olduğu hipotezini savunmuştur ancak teknolojik imkanların yetersizliği bu hipotezinin ispatlanmasını engellemiştir.[/row]

[row]1933 ‘te Richard Shope ve E. Weston Hurst pamuk kuyruklu beyaz tavşanlarda bulunan siğillerden aldığı parçaları diğer beyaz tavşanlara vermişler ve sağlam olan tavşanlarda da siğil oluşumunu gözlemleyerek, bu siğillerin bulaşıcı olduğunu göstermişlerdir.[/row]

 

[row]Hemen akabinde, 1935 ‘de Peyton Rous ve Joseph Beard bu virüsün tumorojenik olduğunu ve tavşanlarda cilt kanserinin bulaşıcı olmasını sağladığını göstermiş ve bu bilgiyi baz alarak : pamuk kuyruklu tavşan papilloma virüsü (CRPV-cottontail rabbit papilloma virus) adını vermişlerdir. Bu durum ilk DNA virüsünün farkedilmesine neden olmuştur. Virüs nedenli ve bulaşıcı olan cilt kanserinin tanımlanması Francis Peyton Rous ‘a 1966 yılında Nobel Tıp ödülünü getirmiştir.[/row]

 

Dr. Peyton Rous

Dr. Peyton Rous

[row]1949 ‘da elektron mikroskopunun etkin kullanımıyla, siğillere bir virüsün neden olduğu gözle de görülerek netleştirilmiştir.[/row]

[row]1970 ‘lerde ise rahim ağzı kanseri (serviks kanseri) olan kadınlarda genital Herpesin (uçuk virüsü) bulunması rahim ağzı kanseriyle Herpes virüsünün (uçuk virüsü) ilgili olabileceğini düşündürtmüştür.[/row]

 

[row]Ancak 1974 ‘de Alman Dr. Herald zur Hausen ilk olarak HPV ‘nin serviks kanserinin nedeni olduğunu belirtmiştir. O sıralarda Herpes virüsü etken olarak düşünülse de Dr. Hausen 1983 yılında serviks kanserinde HPV ‘yi göstererek, bugün ulaştığımız tüm bilgilerin ana dönüm noktasına ulaşmıştır.[/row]

Dr. Harald zur Hausen

Dr. Harald zur Hausen

 

[row]Bu bilgi ışığında onlarca bilimsel makale yayınlanmıştır. Akademik çalışmaların sonucunda rahim ağzı kanserinin oluşmasında ana etkenin HPV virüsü olduğu ve bu virüsün onlarca tipinin bulunduğu ayrıca bu tiplerden hepsinin değil bazılarının rahim ağzı (serviks ) kanserine yol açtığı net bir şekilde ispatlanmıştır.[/row]

[row]Yine yapılan çalışmalar sonucunda HPV’nin infeksiyona ergenlik çağındayol açtığı, birçok insanda bu infeksiyonun belirti vermeden geçtiği ama kalan kısımlarda klinik hastalık yaparak veya onlarca sene sonrasında hücrelerde kansere dönüşüme yol açan değişikliklere neden olduğu saptanmıştır.[/row]

 

[row]Akademik bilgi ve detayların ortaya çıkarılması, bilim adamlarının bu virüse karşı korunma yöntemlerine odaklanmasına neden olmuştur. Sonuçta kansere yol açan HPV tiplerinin belirginleşmesi bu tiplere karşı aşı geliştirme fikri ortaya atılmıştır.[/row]

[row]Takiben, 2006 yılında üretilen HPV bulaşmasını engelleyerek rahim ağzı kanserini engelleyen aşıların üretimi mümkün olmuştur.[/row]

[row]Kanseri engelleyen bir aşının üretilmesinde temel bilgiyi 1983 yılında ‘Serviks kanserinin nedeni HPV’dir’ diyerek tanımlayan ve araştırmaları ile konuya dikkat çeken Dr. Hausen’e 2008 yılında Nobel Tıp Ödülü verilmiştir.[/row]

[row]Dr. Hausen ‘in açtığı yolda HPV virüsünün birçok alt tipi keşfedilmiştir ve halen keşfedilmektedir. Günümüzde rahim ağzı kanserlerinin %70 nedeni olduğu bilinen HPV tip 16 ve 18 için aşılar üretilmiştir. Rahim ağzı kanserinden korunma amaçlı üretilen aşıların içinde siğile neden olan HPV tiplerini de içeren aşılar üretilmiştir.[/row]

[row]Var olan aşılar HPV ile infekte olmayı engelleyici (koruyucu) aşılardır. Bu aşılar dışında daha önce HPV ile enfekte olmuş kişilerin tedavisi için kullanılabilecek aşılar için çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir.
Gelecek dönemlerde HPV nin neden olduğu düşünülen hastalıkların daha da netleşmesi ve bu hastalıklara karşı etkin korunma ve tedavi yöntemlerinin araştırılması devam edecektir.[/row]

*** Öne çıkarılan Görsel https://www.animalresearch.info/en/medical-advances/diseases-research/human-papillomavirus-hpv/ sitesinden alınmıştır.

03 Şubat 2013 tarihinde Prof. Dr. Süleyman Engin Akhan tarafından yayınlanmış ve 02 Ağustos 2016 tarihinde de son güncelleme yapılmıştır.

Paylaş